Odhady ceny nemovitostí

odhad bytu tržníodhad bytu soudní

 

Vítáme Vás na stránkách se specilizací na odhad ceny nemovitostí.

Zajistíme soudní i tržní odhad nemovitostí. Odhady ceny nemovitostí (bytu) rozdělujeme na:

 • tržní odhad - pro dědické a darovací daně
 • soudní odhad - při dani z převodu nemovitostí


V případě, že prodávate byt ve vlastnictví tj. že jste vlastníkem bytu (jste zapsáni na katastru nemovitosti) potřebuje na katastr nemovitostí podat:

 • návrh na vklad do katastru nemovitostí
 • zastavní smlouva - v případě zástavy (např. hypotéka)
 • kupní smlouva
Dále je ze zákona prodávající povinnen podat na příslušný finanční úřad (kde se nachází nemovitost) přiznání k dani z přvodu nemovitosti. Součástí tohoto přiznání je i soudní odhad nemovitosti, který jsme Vám schopni zajistit. Daň z převodu nemovitosti je ve výši 3% z částky, která je vyšší (kupní X odhad).

Příklad:

 • prodejní cena: 1 000 000 Kč
 • odhadní cena: 900 000 Kč
daň z převodu by byla: 30 000 Kč

Podklady pro ocenění nemovitosti - soudní odhad

Pro ocenění nemovitosti si připravte tyto podklady - soudní odhad:

 • výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví)- ne starší 3 měsíce
 • kopie katastrální mapy - ne starší 1 roku
 • geometrický plán pro zaměření pozemků (pokud existuje)
 • stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci (pokud se dochovalo)
 • kolaudační rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci (pokud se nedochovalo, pak jsou nutné jiné doklady o stáří nemovitosti)
 • projektová dokumentace pro stavební povolení nebo skutečného provedení stavby (pokud se nedochovala, nemovitost zaměřím sám na místě),
 • kupní smlouvy (na nemovitost, na pozemek apod.), s vyznačením vkladu do katastru nemovitostí
 • smlouvy o zřízení věcného břemene, zástavní smlouvy a pod.
 • dříve zpracované znalecké posudky
 • informace o inženýrských sítích na pozemku a v jeho okolí (kanalizace, vodovod plynovod, rozvod elektrické energie, telefonní síť, kabelová televize)

Podklady pro ocenění nemovitosti - tržní odhad

Pro ocenění nemovitosti si připravte tyto podklady - tržní odhad:

 • výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví)- ne starší 3 měsíce
 • kupní smlouvy (na nemovitost, na pozemek apod.), s vyznačením vkladu do katastru nemovitostí
 • smlouvy o zřízení věcného břemene, zástavní smlouvy a pod.
 • informace o inženýrských sítích na pozemku a v jeho okolí (kanalizace, vodovod plynovod, rozvod elektrické energie, telefonní síť, kabelová televize)


Dětský Portál - pletené nejen pro děti